Historie Rankova

Ves Rankov se nalézá 4 km západně od Chotěboře v nadmořské výšce 589 m.
Vznikla údajně mezi lety 1323-1369. První písemná zmínka o Rankově pochází z roku 1406.

1488 – Rankov patřil k malečskému panství, jež bylo ve vlastnictví zemanů z Malče.
1489 – Vlastníkem Rankova je Jaroslav z Malče
1544 – V tomto roce se udává jako vlastník Rankova Jiří starší Přibík z Otoslavic a na Malči
1623 – Rankov byl spojen s panstvím Trčků z Lípy – Chotěboř

Napsat komentář